การดูแลรักษาอุปกรณ์สระว่ายน้ำ มีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้สระว่ายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำจะต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานต่อไป ดังนี้
1.เครื่องกรอง ควรดูแลไม่ให้น้ำรั่ว ควรรีบซ่อมแซม ถ้าเป็นเครื่องกรองที่ทำด้วยสแตนเลส ควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งถ้าเจอคราบสนิมให้ใช้สก็อตไบร์ชุบน้ำขัดสนิมออกให้หมด Cartier replica watches ถ้าเครื่องกรองไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ให้ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งพร้อมทั้งใส่น้ำมันหล่อลื่นบริเวณน็อตและสายรัด
2.ปั้มและส่วนมอเตอร์ ควรตรวจเช็คอย่าให้มีรอยรั่วและน้ำหยดเพราะเมื่อปั้มทำงานจะดูดลมเข้าไปทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น มอเตอร์จะร้อน SEAL จะชำรุดและข้อต่อหน้าหรือหลังปั้มจะรั่ว ถ้าเป็นปั้มที่ไม่ใช่โลหะอาจเกิดความร้อนและการละลายได้ ในการควบคุมการทำงานของปั๊มด้วยการใช้นาฬิกาตั้งเวลา ควรทดลองปิดปั้มสัก 30 นาทีก่อนแล้วลองเปิดใหม่ ดูว่าปั้มดูดน้ำขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นต้องหาสาเหตุและทำการแก้ไข อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือตรวจดูว่าสายไฟที่ต่อเข้ากับมอเตอร์นั้นแน่นหรือไม่ถ้าไม่แน่นอาจทาให้แผงไฟที่ตัวมอเตอร์เกิดการใหม้ได้
3.การตรวจเช็คปั้มและมอเตอร์
3.1.ข้อต่ออยู่ในลักษณะที่ยังใช้การได้ดีหรือไม่ ถ้ารั่วให้แจ้งซ่อมโดยด่วน
3.2.ขณะที่มอเตอร์ทำงาน ปั้มสามารถดูดน้ำขึ้นได้ดีหรือไม่
3.3.เช็ดและทำความสะอาดมอเตอร์
3.4.เอาขยะและใบไม้ออกจากตระกร้าหน้าปั้ม
3.5.เอาจารบีใส่ที่น็อตสเตนเนอร์
3.6.ใช้ SONAX ฉีดที่ CONTRACT ของมอเตอร์
4.อุปกรณ์ไฟฟ้า
4.1.ตรวจเช็คน็อตที่ยึดต่อสายไฟให้แน่น
4.2.ตั้งนาฬิกาที่ควบคุมเวลาของปั๊มให้ตรงกับเวลาจริง fake rolex watches
4.3.อย่าให้มีน้ำขังในห้องเครื่องเพราะจะทำให้มีความชื้นสูงซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายได้
4.4.ทำความสะอาดตู้ไฟทั้งภายในและภายนอก
5.อุปกรณ์ทำความสะอาด สระต่างๆอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกห้ามตากแดด เพราะจะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง
6.ห้องเครื่อง ควรดูแลอย่าให้มีน้ำขัง และมีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี ควรหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ
7.การดูแลรักษา กระดานกระโดดและบันไดกระดานกระโดด ควรยึดขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ มิฉนั้นจะทำให้รูกระดานหลวมได้ ควรตรวจเช็คยางรองกระดานบันไดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งยางรองหน้าและหลัง บันได replica watches UK ขั้นบันไดและตัวบันไดให้แน่นอยู่เสมอ ถ้ามีการขยับหรือไม่แน่นจะทำให้บันไดหักได้ ใช้สก็อตไบร์ตชุบน้ำขัดราวบันไดในกรณีมีคราบสนิมจับอยู่


Share Page